Algemeen

De Vrije Vlaamse Zonen vierden hun 125 jarig bestaan in 2017.
In die lange levensloop zitten uiteraard veel merkwaardige momenten vervat: hoe overleefden zij aartsmoeilijke periodes zoals de beide wereldoorlogen? Wellicht beseffen wij vandaag onvoldoende hoe sterk de bezieling van onze voorgangers moet geweest zijn. Altijd weer op zoek naar nieuwe mensen die van hun hobby “werk” willen maken om de zich hernieuwende uitdagingen aan te gaan. Het vroeg van hen een onvoorwaardelijk engagement en nog meer creativiteit om meerdere generaties te boeien ondanks een voortsnellende maatschappelijke evolutie.

In de 2e helft van de vorige eeuw zie je dan ook enkele markante trendwijzigingen bij de Vrije Vlaamse Zonen:

  • de muzikale prestaties evolueren: optochten, processies, het opluisteren van gemeentelijke en parochiale feesten worden vervangen door concerten.
  • de intrede van vrouwelijke muzikanten.
  • de muzikale opleiding door eigen muzikanten wordt overgenomen door geschoolde leraren.

Ook vandaag nog houden De Vrije Vlaamse Zonen vast aan een traditionele fanfarebezetting: de instrumentale bezetting bestaat hoofdzakelijk uit kopers, aangevuld met saxofoons en slagwerk.

De fanfare organiseert, bij gebrek aan een gemeentelijke muziekschool, zelf de opleiding van jonge muzikanten.  In een aantal gevallen ondersteunt zij leerlingen die zich vervolmaken aan erkende muziekscholen.

Onze belangrijkste (jaarlijkse) activiteiten zijn:

Muzikaal:

  • Jaarlijks concert in het voorjaar.
  • Jaarlijks concert van onze jeugdfanfare SMIK.
  • Opluisteren van de bijzondere parochiële misviering.
  • St Maartenoptocht met onze muziekschool in November.

Dit wordt aangevuld met occasionele concerten op uitnodiging en deelname aan tornooien.

Feesten:

  • Statutaire ledenvergadering in het voorjaar.
  • Palingfeesten in Juni.
  • Ledenfeest (St. Cecilia) in November.